A Message from our First Graduate

English

I want to first thank God because of the blessing this (my education) was in my life.  It was an answer to my prayers.  Second, I want to thank you for your courage and generosity; without you I would not have finished school.  This is a very important thing in Haiti.  When someone finishes school in Haiti they call you Philosoph, and in the old days, they would hold a big feast and everyone in the neighborhood respected you and came to you for advice.  Nowadays, things have changed but I was very happy to receive the many congratulations from my mom and my friends.

May God bless you and all those who who helped you help me.  I say thank you.  Thank you, thank you, thank you.  I would also like to wish you a Merry Christmas, you and your family.

Kreyol

Mwen vle remèsye Bondye premyeman paske sa se yon benediksyon li ye nan lavi mwen,se repons a priyè`m yo,dezyèm man mwen vle remèsye ou pou kouraj ou ak jenerozite`w,san ou menm,mwen pa t`ap fini lekol,sa se yon gwo bagay li ye,lè yon moun fini lekol li an ayiti,yo rele ou filozòf,si se nan tan ansyen yo,yo t`ap fè gwo fèt pou mwen,touye bèf ,anpil manje,epi nan bouk la( quartier) tout moun  respekte`w  granmoun kou timoun,epi nenpot desizyon se ou ki pou te pran li   se kote ou pou yo vini anvan.kounyea bagay yo vinn chanje,men malgre sa mwen santi kontan paske mwen jwenn felisitasyon nan men manman`m ak zanmi mwen yo.

Ke bondye beni chak ki ansanm avek ou ki te kontribiye pou te ede`m,mwen di yo mèsi.

Mèsi Mèsi Mèsi...

mwen ap tou profite pou mwen swete ou yon joyeux noel ak tout fanmi`ou.