We are a nonprofit organization based in the United States working to provide an education to Haitian students attending school in Haiti. Our program is currently operating in Petit-Goave and Les Cayes, and we are working to build a school in Petit-Goave as soon as possible. If you live in either of these places and are interested in obtaining assistance with paying your tuition, books, and uniform expenses then please contact us.


Nou se yon òganizasyon base ozetazini ki ap travay pou ede elèv ayisyen ale lekòl an Ayiti. Program nou an fonksyone Tigwav e Okay kounyea e nou planifye pou nou bati yon lekol nan Ti-Goav osi vit ke posib. Si nou rete nan vil sa yo e si nou enterese pou nou ede nou peye fre denskripsyon lekòl yo, liv ak inifòm yo, tanpri kontakte nou.